• سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

بیستمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

12 مهر 1400 | توسط: فناوری سروین

میزبان شما در بیستمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته هستیم.