• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

طراحی مهندسی و اجرای طرحهای هوشمندسازی مزارع دام شیری

مزارع با ابعاد و تعداد دام های مختلف، اقتصاد متفاوتی دارند و هر یک به شیوه های متفاوتی می‌توانند از هوشمندسازی بهره ببرند. سروین فارم با ساختار ماجولار خود این امکان را به مزارع می‌دهد تا در یک بستر یکپارچه و متناسب با نیاز از فناوری های هوشمند در جهت ارتقا اقتصاد مزرعه بهره گیرند. بر پایه بستر نرم افزاری سروین فارم، مشاوران سروین فارم راهکارهای کارآمد و متناسب نیاز مزارع را با استفاده از تگهای هوشمند، سامانه مکانیابی و ادوات هوشمند ارزیابی سلامت دام، طراحی و عرضه می‌نمایند. بنابراین، مزارع می‌توانند از سیستم صرفاً نرم افزاری سروین فارم تا مجموعه کامل مزرعه هوشمند سروین فارم را گزینش و همراه با رشد مزرعه خود ارتقاء دهند. علاوه بر طراحی مهندسی بهینه، سروین فارم اجرای طرح های هوشمندسازی را به صورت کلید در دست انجام می‌دهد.