• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان

14 خرداد 1400 | توسط: فناوری سروین

.میزبان شما در نوزدهمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان هستیم

  غرفهC08