• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

دورهمی مدیران و متخصصین مزارع عمده دام شیری

24 مرداد 1400 | توسط: فناوری سروین

دورهمی مدیران و متخصصین مزارع عمده دام شیری به میزبانی سهاآگرین تک و سروین فارم با رعایت کامل ملاحظات بهداشتی یکشنبه 24 مرداد 1400 برگزار شد