• smart farm


  • smart farm


  • smart farm

    سروین فارم فن‌آوری های
    هوشمندسازی مزارع دام شیری

  • smart farm

    آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
    خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

  • smart farm

    ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
    ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

  • smart farm

    خدمات مهندسی
    هوشمندسازی مزارع

< >

بیستمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

12 مهر 1400 | توسط: فناوری سروین

میزبان شما در بیستمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته هستیم.