• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

حضور شرکت فناوری سروین در رویداد برترین‌های دانش بنیان بخش کشاورزی

5 اسفند1402 | توسط:

عرضه توانمندی‌های شرکت دانش‌بنیان به دستگاه‌های اجرایی مرتبط در رویدادهای «نمادیران»

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری به برگزاری نخستین رویداد نمادیران با هدف توسعه بازار شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این رویداد زمینه پیوند میان توانمندی ۵۲۴ شرکت دانش‌بنیان این حوزه با نیازهای اقتصاد غذا و کشاورزی فراهم شده است.

نخستین گام برنامه نمادیران معاونت علمی، با هدف به‌هم رسانی طرف‌های عرضه و تقاضا و ارتباط میان دانش‌بنیان‌ها و دستگاه‌ها در حوزه کشاورزی برداشته شد.در همین راستا برترین‌ دانش‌بنیان‌های بخش‌ کشاورزی و غذا در خانه فناوری و نواوری ایران حضور یافتند و دستاوردها و‌توانمندی‌هایشان را عرضه و معرفی کردند. در این رویداد با حضور روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی از شش محصول دانش بنیان جدید حوزه غذا و‌ کشاورزی رونمایی شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری با اشاره به تلاش برای توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف به ویژه غذا و کشاورزی گفت: سیاست توسعه بازار شرکت های دانش بنیان از ارکان اصلی فعالیت‌های معاونت علمی است و در این راستا، سلسله برنامه های نمادیران در حوزه های مختلف و به صورت بخشی برگزار می شود.


گزارش کامل:
agrifood.isti.ir/ZvUx
گزارش تصویری
agrifood.isti.ir/ZFUx